RGO-institute

Het RGO-institute beheert de RGO kennis en zorgt dat deze wordt aangevuld en aangepast

Rol RGO-institute

Het RGO-institute beheert de RGO kennis en zorgt dat deze wordt aangevuld en aangepast. 

Het RGO-Insitute is verantwoordelijk voor de methode en de verdere ontwikkeling, aanpassingen en uitwerkingen van deze holistische aanpak. Daarbij is er een adviesraad die bekijkt welke relevante ontwikkelingen er zijn op het gebied van resultaatgericht werken, managen, organiseren, veranderen en leiderschap. Dit resulteert in het functie- en kennisportfolio.

Om het productportfolio verder uit te werken worden ontwikkelaars ingezet, al dan niet via kennispartners. Naast de bestaande boeken worden auteurs gevraagd delen van de aanpak verder te beschrijven en toegankelijk te maken.

De kennis zal worden gedeeld via gelicenseerde trainers en opleidingsbureau’s. 

Om de objectiviteit te waarborgen zullen de examens worden afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut.

Tot slot zijn er adviseurs die de aanpak helemaal beheersen en kunnen toepassen bij organisaties. Als organisaties deze adviseurs inzetten weten ze dat de kwaliteit is gegarandeerd als het gaat om resultaatgericht organiseren. 

Diegenen die hebben aangetoond de stof te beheersen worden gelicenseerd en worden vastgelegd in het certificering-register. 

De certificering moet jaarlijks worden bijgehouden door het halen van Persoonlijke Educatie (PE) punten.

Naast het instituut is er de RGO-Academy die daadwerkelijk de trainingen coördineert en verzorgd. Dit zijn de trainingen zoals opgenomen in het kennis-portfolio van het RGO-Institute en worden gegeven door gelicenseerde trainers.