RGO-Adviseur

Cursusinformatie

Kort:
  • 3 cursusdagen
  • 8 uur studiebelasting
  • € 2150,- exclusief BTW
Inleiding:

U bezit de uitgebreide kennis van RGO. U wilt zich nu bekwamen in het geven van adviezen over RGO op een dusdanige manier dat het advies effectief wordt toegepast.

Doelgroep: HBO met RGO-ervaring
Voorkennis: RGO-Expert

Examen en certificering: 1 uur schriftelijk en praktijkcase toelichten

Cursus modules

De kenmerken/functie/rol van een adviseur (en wat het niet is)

 Geloofwaardigheid als adviseur

a. Aanpak/fasen
b. Gedeeld begrip ontwikkelen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie
c. Elkaar vinden in een advies
d. Het advies in een strategie en actie’s omzetten
e. Do/donts

a. Opbouw besluitvormende sessies
b. Basisprincipes
c. Rolverdelingen
d. Methodes
e. Hoe om te gaan met

a. Het optimaal toepassen van de gedragsstijlen (incl. informeel leiderschap)
b. Korte herhaling gedragsstijlen
c. Toepassen als adviseur
d. Omgaan met weerstanden

6. Doornemen praktijksituaties van elke deelnemer

Praktische informatie

Doorlooptijd 2 dagen en dag waarbij de casussen worden gepresenteerd en besproken.

Totale duur 3 dagen en 8 uur studiebelasting

X